internet poslovanje

projektovanje i održavanje računarskih mreža i servera

izrada software-a

izrada i postavljanje web prezentacija i web portala

rad sa bazama podataka

izrada formi za automatsko popunjavanje obrazaca